Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU BRYDŻOWEGO ODBYWAJĄCEGO SIĘ PODCZAS FESTIWALU DLA MYŚLĄCYCH

1. Turniej brydżowy jest jedną z dyscyplin rozgrywanych podczas Festiwalu Dla Myślących.

2. Turniej jest turniejem rankingowym PZBS umieszczonym w oficjalnym kalendarzu Warszawskiego Związku Brydża Sportowego. Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymają punkty klasyfikacyjne (pkl) do rankingu PZBS.

3. Turniej przygotowuje i przeprowadza Sekcja Brydża Sportowego NOK.

4. Zawody sędziuje uprawniony sędzia wg regulaminu i zgodnie z przepisami PZBS.

5. Turniej rozgrywany jest w kategorii „OPEN” parami, na zapis maksymalny, na dystansie 22-26 rozdań.

6. Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są wg kolejności rejestracji na stronie www.festiwaldlamyslacych.pl /zakładka : dyscypliny: brydż/. Ponadto dopuszczone są zapisy do 30 minut przed rozpoczęciem turnieju. Sędzia przyjmuje zapisy do wyczerpania się wszystkich wolnych miejsc.

7. W zawodach nie wolno stosować wysoce sztucznych systemów np. silny pas.

8. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga na miejscu Sędzia zawodów, a jego decyzje mają charakter ostateczny.

9. Podczas zawodów wymagane jest przestrzeganie dobrych obyczajów.

10. W budynku, gdzie rozgrywany jest turniej, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

i spożywania alkoholu.

11. Nagrody w turnieju:

miejsca I-III: puchary + medale + dyplomy
miejsca IV-VI: dyplomy

Ponadto organizator Festiwalu przewiduje upominki – niespodzianki.

12. Organizatorzy przewidują klasyfikację roczną.